Aktywność - Mobilność - Funkcjonalność

O projekcie

Fundacja “Zielony Słoń” zaprasza do udziału w projekcie
Aktywność – Mobilność – Funkcjonalność
Nr projektu: RPLU.10.04.00-06-0029/18

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 30 osób powyżej 21 roku życia, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika zamieszkujących na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), tj. na terenach gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Pisaki, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby po 50 roku życia

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.10.2019-30.06.2020 r. grupy 30 osób zamieszkujących na terenie LOF zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub pracowników przewidzianych  do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się m. in. do realizacji następującego wskaźnika rezultatu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (wraz z IPD): 6 h/osoba,
 2. Wsparcie szkoleniowe: Wybór szkolenia będzie uzależniony od wyników IPD. Planuje się zrealizowanie szkoleń z zakresu:
  • Kierowca samochodu ciężarowego (kat. C, C+E)
  • Kierowca autobus (kat. D)
  • inne szkolenia będące wynikiem poradnictwa zawodowego oraz wskazane w IPD,
 1. Płatny staż zawodowy,
 2. Pośrednictwo pracy: 6 h/osoba,

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość Projektu: 513 040,35 PLN
Wartość dofinansowania UE: 487 388,33 PLN

KONTAKT:
Tel: 791 926 293
Email: projekty.fzs@gmail.com